Location

Beijing Friendship Hotel, #1 Main Street South, Zhongguancun, Beijing 100873, China