Projects

2 nanométeres integrált áramköri technológiák

A projekt célja, hogy kutassa és fejlessze a 2nm-es generációjú mikroelektronikai eszközök gyártásához szükséges technológiákat, és demonstrálja működésüket, ezzel lehetővé téve a mikrocsipek méretének további csökkentését Moore törvénye szerint. Ezek között a tevékenységek között szerepelnek új gyártási eljárások és méréstechnikai eszközök bevezetése, amelyek megfelelnek a 2nm-es technológia új struktúrájú 3 dimenziós eszközeinek előállításához szükséges követelményeknek. A projekt a mikroelektronikai eszközök méretcsökkentése révén hozzájárul, hogy Európa továbbra is vezető szerepet töltsön be a More Moore technológiák területén.

A projekt futamideje: 2020. 06. 01. - 2023. 05. 31.

Támogató: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap - Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal http://nkfih.gov.hu/
Szerződés száma: 2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL-2020-00006

Méréstechnikai fejlesztések az "Ipar 4.0" elektronikus komponensei és rendszerei számára

A projekt célja új, hatékony, optikai méréstechnikán és gépi tanuláson alapuló eljárás kidolgozása mikroelektronikai eszközök gyártásközi ellenőrzésére.

Kísérleti gyártósor fejlesztése öt nanométeres generációjú nanoelektronikai technológiákhoz

A projekt célja a legkorszerűbb, 3 dimenziós technológiával gyártott mikroelektronikai eszközök egyedi alkotóelemeinek roncsolásmentes minőségellenőrzésére szolgáló mérőberendezés kifejlesztése.

Fejlett méréstechnika kidolgozása 3 dimenziós mikroelektronikai eszközök vizsgálatára

A projekt célja, hogy a 10nm karakterisztikus méret alatti korszerű, 3 dimenziós gyártási eljárással készülő mikroelektronikai eszközök kutatás-fejlesztéséhez, illetve gyártásközi minőségellenőrzéséhez szükséges új méréstechnikai eljárások kidolgozása. A projektben Európa és Izrael vezető félvezetőipari méréstechnikai vállalatai vesznek részt a legnagyobb mikroelektronikai kutatóintézetek, valamint számos egyetem közreműködésével.A Semilab Zrt. fő feladata a projektben tűerősített Raman-spektroszkópiai elrendezés fejlesztése új típusú mikroelektronikai eszközök minősítésére.

A projekt futamideje: 2016. 04. 01. - 2019. 03. 31.

Támogató: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap - Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal http://nkfih.gov.hu/
Szerződés száma: NEMZ_15-2016-0032

Hét nanométeres csíkszélességű mikroelektronikai gyártástechnológiai eljárások fejlesztése

A projekt célja, hogy a félvezetőipar vezető európai berendezés-gyártói a 7 nanométeres csíkszélességű mikroelektronikai gyártástechnológia szükségleteinek megfelelő gyártó- és minőségellenőrző berendezéseket fejlesszenek ki. A projekt során a félvezetőgyártási folyamat minden lépésében új vagy jelentősen továbbfejlesztett technológiák kidolgozására és bevezetésére kerül sor. A Semilab Zrt. a szilícium-szelet mechanikai hibáit nagy sebességgel optikai módszerrel térképező berendezést fejleszt.

A projekt futamideje: 2015. 04. 01. - 2018. 03. 31.

Támogató: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap - Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal http://nkfih.gov.hu/
Szerződés száma: NEMZ_15-1-2016-0020

„Mérési módszer és berendezés fejlesztése szilícium szeletek dielektrikum/oxid rétegének jellemzésére”

“Development of measurement method and tool for the qualification of dielectric / oxide layers on silicon wafers” Description of the project: Controlling the quality of the dielectric layer deposited on silicon wafers is a key element of integrated circuit manufacturing. Within this project, Semilab will develop a non-contact, non-destructive method to monitor various properties of dielectric layers. GVOP-3.3.3-2004-04-0019/3.0.

„Érintésmentes rétegellenállás térképező berendezés kifejlesztése”

“Development of a non-contact sheet resistance mapping tool” Description of the project: Characterization of sheet resistance of silicon wafers with pn junctions has a great importance for both the microelectronic and the photovoltaic industry. In microelectronics, sheet resistance measurements are used to control the ion implantation and annealing process, while in solar cell manufacturing, these measurements are used to monitor the diffusion process. During this project, a non-contact sheet resistance measurement method will be developed together with mm resolution mapping capability to meet the requirements of IC and solar cell manufacturers. GVOP-3.1.1-2004-05-0282/3.0.

„Tisztatéri mérőautomata kifejlesztése a mikroelektronikai ipar számára”

“Development of a clean-room compatible, automated metrology tool for the microelectronic industry” Description of the project: Semilab Co. Ltd. has a wide range of measurement technologies for the semiconductor industry; however these measurements were only available in a table-top tool, which was not suitable for high volume IC manufacturers. During the project, a fully automated in-line metrology platform will be developed, thus integration of conventional and new Semilab metrologies will be possible even in an in-line production environment. This platform with two front loadports will address the needs of high-end users, and will be compatible with relevant industry standards for hardware and software. GVOP-3.3.3-05/2.-2006-01-0067/3.0.

„Mérési módszer és berendezés fejlesztése szilícium karbid vizsgálatára”

“Development of measurement technique and tool for the inspection of silicon carbide” Description of the project: Semilab Co. Ltd. has been a supplier in carrier lifetime measurements for silicon wafers, but the advancement in the microelectronic industry lead to the usage of other materials such as silicon carbide. To keep the earned market share and enable future growth, a measurement method and a tool will be developed within this project to provide solutions for silicon carbide metrology needs. GVOP-3.3.3-05/2.-2006-01-0078/3.0.

Kereskedelemfejlesztési pályázatok:

  a. „A” Külföldi kiállításon való részvétel:       i. PV EXPO 2008       ii. Semicon Europe 2007       iii. 21st European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibit - 2006    b. „F” Nemzetközti szervezeti tagdíj:       i. SEMI - 2006    c. „B” Nyomdai úton előállított kiadványok:       i. WT200, PCD, SPV, VQ – 2006 Supported by ITD Hungary Ltd. – Hungarian Investment and Trade Development Agency

„32nm-es generációjú mikroelektronikai technológiák integrált folyamatellenőrző mérőberendezéseinek kifejlesztése”

“Development of integrated process monitoring metrology for the 32nm technology node of integrated circuit processes” Description of the project: SEMILAB Inc. is an accepted metrology supplier of silicon wafer manufacturers and the major solar cell manufacturers, but the presence of the Semilab’s products on the market of integrated circuit manufacturers is minor. The strategic aim of Semilab is to become supplier of the top IC manufacturers. The requirements of the IC manufacturers on stability of measurement equipments and the fast development of measurement techniques and automation, requires continuous development of measuring tools, and the presence of strong R&D base. During the project, integrated and fully automatic measurement equipment will be developed for implant dose monitoring, according to the actual ITRS 32-65nm technology node of IC manufacturing needs. ICMET_07 Supported by the National Development Agency and the European Union Közerműködő szervezet: Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. 1139 Budapest, Váci út 83., Center Point 2. irodaházinfo@magzrt.hu 06-40-200-617

„Elektromos és optikai elvű mérőkészülék család fejlesztése vékonyréteg napelemek gyártásközi és laboratóriumi minősítésére”

“Development of metrology tools based on electrical and optical techniques for in-line and laboratory qualification of thin film solar cells” Description of the project: Semilab Co. Ltd. is an accepted supplier of the major crystalline silicon solar cell manufacturers. The strategic aim of Semilab is to develop successful metrology solutions in the area of the thin film solar cells, and thereby to hold the market leader's position. The fast evolution of the newly developed manufacturing technologies requires continuous development of measuring tools, and the presence of strong R&D base. During the project a new range of qualification tools for thin film solar cells will be created. PVMET_08 Supported by the National Development Agency and the European Union Közerműködő szervezet: Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. 1139 Budapest, Váci út 83., Center Point 2. irodaházinfo@magzrt.hu 06-40-200-617

"Szeletosztályozó automata fejlesztése a napelemipar számára”

KMOP-1.1.1-08/1-2008-0056 Supported by the National Development Agency and the European Union Közerműködő szervezet: Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. 1139 Budapest, Váci út 83., Center Point 2. irodaházinfo@magzrt.hu 06-40-200-617

„Gyártósori szilícium szelet szennyezés vizsgáló mérőautomata fejlesztése a mikroelektronikai ipar számára”

“Development of an in-line, fully automated, integrated silicon wafer contamination monitoring tool for the microelectronic industry” Description of the project: Within this project, measurement methods used for semiconductor wafer and dielectric characterization will be integrated to a fully automated platform with one front loadport. This tool will be suitable for silicon wafer manufacturers and mid-range IC manufacturing companies. KMOP-1.1.4-07/1-2008-0049 Supported by the National Development Agency and the European Union Közerműködő szervezet: Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. 1139 Budapest, Váci út 83., Center Point 2. irodaházinfo@magzrt.hu 06-40-200-617

"Mikrométeres foltméretű ellipszométeres mérőautomata fejlesztése korszerű dielektrikumok és rétegszerkezetek vizsgálatára"

"Within this project, an automated microspot ellipsometer is developed to characterize state-of-the-art layers used in microelectronic manufacturing processes." KMOP-1.1.1-09/1-2009-0043 Supported by the National Development Agency and the European Union Közerműködő szervezet: Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. 1139 Budapest, Váci út 83., Center Point 2. irodaházinfo@magzrt.hu 06-40-200-617