Projects

SolMates - Scaleable High-Power Output and Low-Cost Made-to-Measure Tandem Solar Modules Enabling Specialized PV Applications

SolMates aims to provide a novel industrial, scalable technology for producing flexible, durable, made-to-measure, two-terminal CIGSe/perovskite multijunction thin-film PV modules. By optimized matching of narrow bandgap CIGS bottom cells on flexible substrates (steel, polyimide, and flexible glass) with high bandgap perovskite top cells, a conversion efficiency higher than 30% (1cm²) will be reached. The focus on roll-to-roll compatible large-area high-rate deposition techniques for both layer systems in combination with the development of in-line quality control units for defect detection will lead to a minimized cell-to-module gap and full industrial scale-up after the project ends. SolMates will demonstrate a 100 cm² flexible, lightweight, durable, encapsulated monolithic interconnected tandem thin-film module with more than 25%. Due to a unique serial interconnection the made-to-measure production of highly efficient PV modules in respect to shape, size and output voltage based on multijunction solar cells will become a reality. The developed technologies boost the power output of flexible thin-film PV, paving the way for the uptake of long-awaited applications such as integrated PV. By exploiting already existing surfaces for solar energy generation, land-use conflicts will be minimized and the total costs for PV can be reduced. The involved, innovation driven SMEs will cooperate with the research partners to facilitate a pathway to mass production, low-cost, roll-to-roll fabrication of SoleMates’ PV technology and strengthen the EU PV value chain. The environmental footprint of the technology, which is inherently low for thin film devices with thin, flexible, lightweight substrates and encapsulation, will be carefully assessed with respect to SolMates' recycling strategy. Possible end-use applications will be reviewed and a long-term vision, focusing on the environmental, social, and economic benefits of utilizing PV in our daily lives will be developed.

 

Project period: 1 December 2023 - 30 November 2026

Project number: 101122288

Project acronym: SolMates  

Call: HORIZON-CL5-2022-D3-03

Topic: HORIZON-CL5-2022-D3-03-05

HiConnects - Heterogén integráció az összekapcsolhatóság és a fenntarthatóság érdekében

A projekt fő célja a központosított felhőplatform átalakítása decentralizált platformokká, amelyek peremhálózati számításokat valósítanak meg fenntartható, energiahatékony módon. Továbbá, hogy a heterogén Integráció fejlesztése által ugrásszerű fejlődést valósítson meg a számítási és a hálózati megbízhatóság és teljesítmény terén a teljes vertikális és horizontális ECS értékláncban (az alapvető képességek és kulcsfontosságú alkalmazások terén) fenntartható módon. Emellett a HiCONNECTS a következő generációs tervezés, algoritmusok, berendezések (HW/SW), rendszerek és rendszerek rendszerei (SoS) fejlesztésére összpontosít.

A projekt futamideje: 2023.01.01. – 2025.12.31.
Támogató: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap - Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal http://nkfih.gov.hu/
Szerződés száma: 2022-1.2.8-KDT-2022-00002

Automated Manufacturing Production Line for Integrated Printed Organic Photovoltaics - Flex2Energy

Flex2Energy is a 48-month project with the ambitious goal to manufacture reliable Integrated Photovoltaics (IPVs) with differentiated product design, through the development of the first-of-each-kind Automated Roll-to-Roll (R2R) Manufacturing Line for Organic PVs. The F2E Manufacturing Line consists of the R2R Printing & Automated Assembly Machines, enhanced with robust metrologies for inline quality & process control under Artificial Intelligence (AI) analysis, implementing industry 4.0 concept. F2E IPVs will comply with all the standards, codes and product requirements of use in Buildings, Agriculture and Automotive sectors.

The novel idea of Flex2Energy will be realized by 5 objectives:

  • Develop and upgrade manufacturing tools for design and aesthetics of OPV products, inline process quality control techniques and easily adaptable equipment design for printed PV technologies
  • Integrate tools, QC, equipment to Machines to build & demonstrate automated PL manufacturing of IPVs
  • Manufacturing high efficiency, durable printed IPV products at competitive cost
  • Demonstrate and Validate IPVs in energy efficient buildings, automotive and agriculture industries with minimum environmental and landscape impact
  • Deploy Market Strategy and Bridge the gap between PV and Building sectors F2E will implement innovative IPV products in three dedicated business cases to promote their early adoption and boost the new market demands. BIPV products will be installed on a public and a heavy industry building façade as energy efficient windows, while Agri-PVs will be installed on the roof of a Med GH working as a shade curtain system for growth of tomatoes and as energy generator making the GH energy autonomous. Finally, VIPVs will be installed on the roof of a commercial EV to increase mileage and also on the roof of a solar Carport to provide energy to electric vehicles. The IPV products will be evaluated in terms of performance, durability, social and industrial acceptance.

Project period: 1 January 2023 - 31 December 2026

Project number: 101096803
Call: HORIZON-CL5-2022-D3-01
Topic: HORIZON-CL5-2022-D3-01-03

2 nanométeres integrált áramköri technológiák

A projekt célja, hogy kutassa és fejlessze a 2nm-es generációjú mikroelektronikai eszközök gyártásához szükséges technológiákat, és demonstrálja működésüket, ezzel lehetővé téve a mikrocsipek méretének további csökkentését Moore törvénye szerint. Ezek között a tevékenységek között szerepelnek új gyártási eljárások és méréstechnikai eszközök bevezetése, amelyek megfelelnek a 2nm-es technológia új struktúrájú 3 dimenziós eszközeinek előállításához szükséges követelményeknek. A projekt a mikroelektronikai eszközök méretcsökkentése révén hozzájárul, hogy Európa továbbra is vezető szerepet töltsön be a More Moore technológiák területén.

A projekt futamideje: 2020. 06. 01. - 2023. 05. 31.

Támogató: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap - Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal http://nkfih.gov.hu/
Szerződés száma: 2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL-2020-00006

Méréstechnikai fejlesztések az "Ipar 4.0" elektronikus komponensei és rendszerei számára

A projekt célja új, hatékony, optikai méréstechnikán és gépi tanuláson alapuló eljárás kidolgozása mikroelektronikai eszközök gyártásközi ellenőrzésére.

Kísérleti gyártósor fejlesztése öt nanométeres generációjú nanoelektronikai technológiákhoz

A projekt célja a legkorszerűbb, 3 dimenziós technológiával gyártott mikroelektronikai eszközök egyedi alkotóelemeinek roncsolásmentes minőségellenőrzésére szolgáló mérőberendezés kifejlesztése.

Fejlett méréstechnika kidolgozása 3 dimenziós mikroelektronikai eszközök vizsgálatára

A projekt célja, hogy a 10nm karakterisztikus méret alatti korszerű, 3 dimenziós gyártási eljárással készülő mikroelektronikai eszközök kutatás-fejlesztéséhez, illetve gyártásközi minőségellenőrzéséhez szükséges új méréstechnikai eljárások kidolgozása. A projektben Európa és Izrael vezető félvezetőipari méréstechnikai vállalatai vesznek részt a legnagyobb mikroelektronikai kutatóintézetek, valamint számos egyetem közreműködésével.A Semilab Zrt. fő feladata a projektben tűerősített Raman-spektroszkópiai elrendezés fejlesztése új típusú mikroelektronikai eszközök minősítésére.

A projekt futamideje: 2016. 04. 01. - 2019. 03. 31.

Támogató: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap - Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal http://nkfih.gov.hu/
Szerződés száma: NEMZ_15-2016-0032

Hét nanométeres csíkszélességű mikroelektronikai gyártástechnológiai eljárások fejlesztése

A projekt célja, hogy a félvezetőipar vezető európai berendezés-gyártói a 7 nanométeres csíkszélességű mikroelektronikai gyártástechnológia szükségleteinek megfelelő gyártó- és minőségellenőrző berendezéseket fejlesszenek ki. A projekt során a félvezetőgyártási folyamat minden lépésében új vagy jelentősen továbbfejlesztett technológiák kidolgozására és bevezetésére kerül sor. A Semilab Zrt. a szilícium-szelet mechanikai hibáit nagy sebességgel optikai módszerrel térképező berendezést fejleszt.

A projekt futamideje: 2015. 04. 01. - 2018. 03. 31.

Támogató: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap - Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal http://nkfih.gov.hu/
Szerződés száma: NEMZ_15-1-2016-0020

„Mérési módszer és berendezés fejlesztése szilícium szeletek dielektrikum/oxid rétegének jellemzésére”

“Development of measurement method and tool for the qualification of dielectric / oxide layers on silicon wafers” Description of the project: Controlling the quality of the dielectric layer deposited on silicon wafers is a key element of integrated circuit manufacturing. Within this project, Semilab will develop a non-contact, non-destructive method to monitor various properties of dielectric layers. GVOP-3.3.3-2004-04-0019/3.0.

„Érintésmentes rétegellenállás térképező berendezés kifejlesztése”

“Development of a non-contact sheet resistance mapping tool” Description of the project: Characterization of sheet resistance of silicon wafers with pn junctions has a great importance for both the microelectronic and the photovoltaic industry. In microelectronics, sheet resistance measurements are used to control the ion implantation and annealing process, while in solar cell manufacturing, these measurements are used to monitor the diffusion process. During this project, a non-contact sheet resistance measurement method will be developed together with mm resolution mapping capability to meet the requirements of IC and solar cell manufacturers. GVOP-3.1.1-2004-05-0282/3.0.

„Tisztatéri mérőautomata kifejlesztése a mikroelektronikai ipar számára”

“Development of a clean-room compatible, automated metrology tool for the microelectronic industry” Description of the project: Semilab Co. Ltd. has a wide range of measurement technologies for the semiconductor industry; however these measurements were only available in a table-top tool, which was not suitable for high volume IC manufacturers. During the project, a fully automated in-line metrology platform will be developed, thus integration of conventional and new Semilab metrologies will be possible even in an in-line production environment. This platform with two front loadports will address the needs of high-end users, and will be compatible with relevant industry standards for hardware and software. GVOP-3.3.3-05/2.-2006-01-0067/3.0.

„Mérési módszer és berendezés fejlesztése szilícium karbid vizsgálatára”

“Development of measurement technique and tool for the inspection of silicon carbide” Description of the project: Semilab Co. Ltd. has been a supplier in carrier lifetime measurements for silicon wafers, but the advancement in the microelectronic industry lead to the usage of other materials such as silicon carbide. To keep the earned market share and enable future growth, a measurement method and a tool will be developed within this project to provide solutions for silicon carbide metrology needs. GVOP-3.3.3-05/2.-2006-01-0078/3.0.

Kereskedelemfejlesztési pályázatok:

  a. „A” Külföldi kiállításon való részvétel:       i. PV EXPO 2008       ii. Semicon Europe 2007       iii. 21st European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibit - 2006    b. „F” Nemzetközti szervezeti tagdíj:       i. SEMI - 2006    c. „B” Nyomdai úton előállított kiadványok:       i. WT200, PCD, SPV, VQ – 2006 Supported by ITD Hungary Ltd. – Hungarian Investment and Trade Development Agency

„32nm-es generációjú mikroelektronikai technológiák integrált folyamatellenőrző mérőberendezéseinek kifejlesztése”

“Development of integrated process monitoring metrology for the 32nm technology node of integrated circuit processes” Description of the project: SEMILAB Inc. is an accepted metrology supplier of silicon wafer manufacturers and the major solar cell manufacturers, but the presence of the Semilab’s products on the market of integrated circuit manufacturers is minor. The strategic aim of Semilab is to become supplier of the top IC manufacturers. The requirements of the IC manufacturers on stability of measurement equipments and the fast development of measurement techniques and automation, requires continuous development of measuring tools, and the presence of strong R&D base. During the project, integrated and fully automatic measurement equipment will be developed for implant dose monitoring, according to the actual ITRS 32-65nm technology node of IC manufacturing needs. ICMET_07 Supported by the National Development Agency and the European Union Közerműködő szervezet: Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. 1139 Budapest, Váci út 83., Center Point 2. irodaházinfo@magzrt.hu 06-40-200-617

„Elektromos és optikai elvű mérőkészülék család fejlesztése vékonyréteg napelemek gyártásközi és laboratóriumi minősítésére”

“Development of metrology tools based on electrical and optical techniques for in-line and laboratory qualification of thin film solar cells” Description of the project: Semilab Co. Ltd. is an accepted supplier of the major crystalline silicon solar cell manufacturers. The strategic aim of Semilab is to develop successful metrology solutions in the area of the thin film solar cells, and thereby to hold the market leader's position. The fast evolution of the newly developed manufacturing technologies requires continuous development of measuring tools, and the presence of strong R&D base. During the project a new range of qualification tools for thin film solar cells will be created. PVMET_08 Supported by the National Development Agency and the European Union Közerműködő szervezet: Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. 1139 Budapest, Váci út 83., Center Point 2. irodaházinfo@magzrt.hu 06-40-200-617

"Szeletosztályozó automata fejlesztése a napelemipar számára”

KMOP-1.1.1-08/1-2008-0056 Supported by the National Development Agency and the European Union Közerműködő szervezet: Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. 1139 Budapest, Váci út 83., Center Point 2. irodaházinfo@magzrt.hu 06-40-200-617

„Gyártósori szilícium szelet szennyezés vizsgáló mérőautomata fejlesztése a mikroelektronikai ipar számára”

“Development of an in-line, fully automated, integrated silicon wafer contamination monitoring tool for the microelectronic industry” Description of the project: Within this project, measurement methods used for semiconductor wafer and dielectric characterization will be integrated to a fully automated platform with one front loadport. This tool will be suitable for silicon wafer manufacturers and mid-range IC manufacturing companies. KMOP-1.1.4-07/1-2008-0049 Supported by the National Development Agency and the European Union Közerműködő szervezet: Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. 1139 Budapest, Váci út 83., Center Point 2. irodaházinfo@magzrt.hu 06-40-200-617

"Mikrométeres foltméretű ellipszométeres mérőautomata fejlesztése korszerű dielektrikumok és rétegszerkezetek vizsgálatára"

"Within this project, an automated microspot ellipsometer is developed to characterize state-of-the-art layers used in microelectronic manufacturing processes." KMOP-1.1.1-09/1-2009-0043 Supported by the National Development Agency and the European Union Közerműködő szervezet: Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. 1139 Budapest, Váci út 83., Center Point 2. irodaházinfo@magzrt.hu 06-40-200-617